Tippek a hatékony igazgatósági ülésekhez

Miért olyan fontos a jó felkészülés

Egy testületi ülés csak annyira jó, amennyire felkészült. Jó tervezés nélkül a megbeszélések gyorsan terméketlenek és kaotikusak lehetnek. Ha azonban jól felkészült, akkor a megfelelő dolgok megvitatására és a hatékony munkavégzésre összpontosíthat. A testületi ülések előkészítésekor tartsa szem előtt a következő pontokat:

  1. Határozza meg a megbeszéléscéljait és napirendjét Mielőtt elkezdi előkészíteni a megbeszélést, először is gondolja át, hogy milyen célokat szeretne elérni a megbeszéléssel. Mit szeretne megbeszélni, és miről kellene dönteni a találkozó végén? Ha világosan meghatározza ezeket a célokat, akkor a megbeszélés napirendjét is összeállíthatja. Ez strukturálja a megbeszélést, és egyértelművé teszi, hogy mely pontokat kell megvitatni.
  2. Amegfelelő résztvevők meghívása Egy másik fontos szempont a testületi ülésre való felkészülés során, hogy mely személyeknek kell részt venniük az ülésen. Győződjön meg róla, hogy minden érintett személyt meghívtak. Ha lehetséges, külső szakértőket is be kell vonni, ha bizonyos kérdésekben ez releváns.
  3. Az anyagok előkészítése A tényleges megbeszélés megkezdése előtt minden szükséges anyagot elő kell készíteni. Ez magában foglalja a különböző napirendi pontokra vonatkozó dokumentumokat, prezentációkat vagy egyéb szemléltetéseket, valamint a külső szakértők elérhetőségeit. Ez lehetővé teszi a megbeszélés zökkenőmentes lebonyolítását és a felesleges megszakítások elkerülését.
  4. Ütemtervkészítése Annak érdekében, hogy minden napirendi pontot le lehessen tárgyalni, célszerű ütemtervet készíteni az ülésre. Határozza meg, hogy mennyi időt szán az egyes tételekre, és gondoskodjon arról, hogy elegendő szünetet iktasson be. Ezáltal az ülés produktív marad, és minden résztvevő kellőképpen összpontosítani tud az egyes napirendi pontokra. 5. Tervezze meg a facilitációt Különösen a nagyobb testületi ülések esetében célszerű megtervezni a facilitációt. Ez segít abban, hogy a megbeszélés a megfelelő irányba haladjon, és hogy minden lényeges kérdésre kitérjenek. A moderálásnak azonban nem szabad túl szigorúnak lennie, hogy elegendő hely maradjon a vitára és a véleménycserére is.

Hogyan készítsünk olyan napirendet, amely minden fontos témát lefed

Egy tökéletes világban egy testületi ülés csak olyan fontos témákat tárgyalna, amelyek minden jelenlévő számára fontosak. Sajnos a valóság gyakran más. Sok testületi ülést megszakítanak a jelentéktelen kérdésekről és apróságokról szóló hosszú viták. Mindez értékes időbe és energiába kerül, amelyet jobb lenne a valóban fontos ügyekkel való foglalkozásba fektetni. Az egyik legjobb módja annak, hogy a testületi ülésen csak a lényeges kérdésekkel foglalkozzanak, az, ha olyan napirendet állítanak össze, amely minden fontos pontot tartalmaz. A napirend összeállításakor tartsa szem előtt a következőket: – Győződjön meg róla, hogy minden fontos téma szerepel a napirenden. Ha van olyan téma, amely minden jelenlévő számára fontos, akkor azt mindenképpen fel kell venni a napirendre.

 • Tartsa a napirendet röviden és tömören. Senki sem akarja végigküzdeni magát a pontok hosszú listáján. Fogalmazzon világosan és pontosan, és igyekezzen minél több pontra kitérni a lehető legrövidebb idő alatt.
 • Minden napirendi pontnak adjon elegendő időt. Amikor napirendre vesz egy napirendi pontot, győződjön meg róla, hogy van elég ideje, hogy alaposan foglalkozzon vele. Jobb, ha van egy kis időnk, és nincs rá szükségünk, mint fordítva.
 • Legyen nyitott a napirend módosítására. Lehetetlen megjósolni, hogy mi fog történni egy találkozón. Készüljön fel tehát a napirend módosítására, ha a dolgok változnak. Ha követi ezeket a tippeket, képes lesz olyan napirendet összeállítani, amely minden fontos témát lefed, és segíthet hatékonyabbá és eredményesebbé tenni a testületi üléseket.

Hogyan folytassunk hatékony megbeszélést?

A hatékony testületi ülés lényeges része a hatékony megbeszélés. Ez azt jelenti, hogy a testületi tagok kommunikálnak egymással, és eszmecserét folytatnak az aktuális kérdésekről és döntésekről. A hatékony megbeszéléshez fontos, hogy először is átgondolja a témát, és jól felkészüljön. Győződjön meg róla, hogy ismeri a vonatkozó tényeket, és világos elképzelése van arról, hogy mit szeretne elérni. Készüljön fel arra, hogy kérdéseket tegyen fel és meghallgassa a többi igazgatótanácsi tag érveit. Próbáljon nyitott lenni a kompromisszumokra, hogy a végén mindenki elégedett legyen.

Hogyan hozzunk olyan döntéseket, amelyek minden érintett számára elfogadhatóak

Egy hatékony igazgatótanácsnak mindig arra kell törekednie, hogy olyan döntést hozzon, amely minden fél számára elfogadható. Ez azt jelenti, hogy a döntés nem csak az igazgatótanácsi tagok számára jó, hanem a többi érdekelt fél, például a munkavállalók, az ügyfelek vagy a beszállítók számára is. A konszenzusos módszer alkalmazása jó módszer annak biztosítására, hogy a döntés minden érdekelt fél számára elfogadható legyen. A konszenzusos módszer az, amikor minden érdekelt félnek beleegyezését kell adnia egy döntéshez. Ez azt jelenti, hogy minden érintett addig nem járul hozzá egy döntéshez, amíg nem bizonyosodtak meg arról, hogy a döntés minden érintett számára jó.

Ha a konszenzusos módszert alkalmazza, gondoskodnia kell arról, hogy minden érintettnek elegendő ideje legyen átgondolni a döntést és elmondani a véleményét. Arról is gondoskodnia kell, hogy minden érintettnek lehetősége legyen arra, hogy világosan kifejthesse a véleményét. A konszenzusos módszer azonban néha nehézkes és sok időt vesz igénybe. Ezekben az esetekben hasznos lehet egy közvetítő vagy mediátor alkalmazása. A moderátor vagy mediátor olyan személy, aki irányítja a vitafolyamatot, és biztosítja, hogy minden hang elhangozzon. Egy másik tipp a hatékony testületi ülésekhez az, hogy világos szabályokat határozzunk meg a vitára és a szavazásra vonatkozóan. Ez például azt jelenti, hogy a vita során csak az igazgatótanács tagjai szólalhatnak fel, és csak az igazgatótanács tagjai szavazhatnak. Ez segít abban, hogy a vita a lényegre koncentráljon, és hogy minden hang elhangozzon. Végezetül, mindig igyekezzen a lehető legrövidebbre fogni a megbeszéléseket. A hosszú megbeszélések unalmasak és unalmasak lehetnek, és gyakran kevésbé produktív eredményekhez vezetnek. Ha lehetséges, korlátozza a találkozókat egy órára vagy annál rövidebbre.

Hogyan kössünk kompromisszumot

A kompromisszumok minden jó üzleti kapcsolat lényeges részét képezik. Lehetővé teszik az érintett felek számára, hogy közös nevezőre jussanak, és így elkerüljék a konfliktusokat. De hogyan lehet olyan kompromisszumokat kötni, amelyek minden fél számára méltányosak? A kompromisszumkötés egyik legfontosabb pontja, hogy nyíltan és őszintén kommunikáljunk egymással. Ez azt jelenti, hogy világosan meg kell mondania a partnerének, hogy mit akar és mit nem. A saját követelések okait is nyilvánosságra kell hozni.

A másik fél csak így tudja eldönteni, hogy hajlandó-e elfogadni az ember követeléseit vagy sem. A kompromisszumkötés másik fontos pontja, hogy kész legyen meghallgatni a másik fél követeléseit. Meg kell próbálni megértetni az álláspontunkat, és világossá kell tenni a másik számára, hogy miért akarjuk teljesíteni a követeléseit. Ismét a nyitottság és az őszinteség a kulcs – ez az egyetlen módja annak, hogy a másik fél lássa, hogy Ön valóban érdekelt a kompromisszumban. Végül fontos megjegyezni, hogy a kompromisszumoknak mindig két oldala van. Ez azt jelenti, hogy nem mindig kap meg mindent, amit szeretne. Hajlandónak kell lenned kompromisszumokat kötni. Ha mindkét fél magáévá tette ezt az elvet, akkor nem jelenthet problémát a tisztességes és méltányos kompromisszum.

Hogyan kell dokumentálni és eljuttatni a megbeszélés eredményeit az összes résztvevőhöz?

A megbeszélés után fontos, hogy dokumentálja a megbeszélés eredményeit, és ossza szét azokat minden résztvevőnek. Ez lehetővé teszi az igazgatótanácsi tagok számára, hogy felkészüljenek a következő ülésre, és biztosítja, hogy mindenki részt tudjon venni az előző ülésen. A testületi ülés eredményeinek dokumentálására többféle mód van. Az egyik lehetőség, hogy van egy jegyzőkönyvvezető, aki az ülés alatt jegyzeteket készít, majd szétosztja azokat mindenkinek. Ez egy jó lehetőség olyan testületi ülésekhez, ahol sok a vita és a döntéshozatal.

A testületi ülés eredményeinek dokumentálásának másik módja az ülés video- vagy hangfelvételen történő rögzítése. Ez egy jó lehetőség olyan testületi üléseken, ahol kevés a vita. A felvételt ezután minden résztvevőnek szétküldheti. Egy másik lehetőség a testületi ülés eredményeinek dokumentálására az ülés összefoglalójának megírása. Ez egy jó lehetőség olyan testületi üléseken, ahol csak néhány megbeszélésre kerül sor. Az összefoglalót ezután szét lehet osztani az összes résztvevőnek. Bármilyen módszert is használ a testületi ülés eredményeinek dokumentálására, gondoskodjon arról, hogy minden résztvevő hozzáférjen a dokumentumokhoz. Ez lehetővé teszi számukra, hogy felkészüljenek a következő ülésre, és biztosítsák, hogy mindenki részt tudjon venni az előző ülésen.